Deze pagina wordt ingevuld door de SGP-ChristenUnie in Sliedrecht. De redactie van Sliedrecht24 heeft deze pagina omniet beschikbaar gesteld aan de politieke partij in verband met de gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart 2018. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid. Affiches, (reclame)banners, collages en flyers worden niet op deze pagina geplaatst, omdat die onder reclame vallen.

Redactie Sliedrecht24


Dinsdag 9 mei 2017

Geloven In Sliedrecht
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft de fractie SGP-ChristenUnie het thema vastgesteld. Dat thema is ‘Geloven in Sliedrecht’. Het thema ‘Geloven in Sliedrecht’ wordt in de zomermaanden uitgewerkt naar een verkiezingsprogramma met concrete actiepunten.

Het verkiezingsprogramma wordt dit najaar vastgesteld en gepresenteerd. In een interview met Het Kompas met wethouder Hans Tanis en fractievoorzitter Nico de Jager werd de dubbele betekenis van het thema benadrukt. Ze geloven in Sliedrecht en gaven daarbij aan, doelend op de dubbele lading van het thema, “ook in de komende periode in afhankelijkheid van God, onze Schepper, politiek actief te zijn.” Op 9 mei ondertekenden de SGP en ChristenUnie reeds de samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2018-2022. De christelijke partijen werken al 35 jaar samen. Suggesties voor het verkiezingsprogramma zijn uiteraard altijd welkom. Contact opnemen kan via Nico de Jager of een van de andere fractieleden. Zie hiervoor de website van de fractie.